• 0

    Brak produktów w koszyku.

X
Tag
  • Brak dostępnych list

1. W przypadku niezgodności Towaru z umową, Klient zobowiązuje się do kontaktu ze Sprzedającym w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia wady poprzez powiadomienie Sprzedającego wysyłając informację na adres e-mail zamowienia@napsaurok.eu.
2. W reklamacji Klient powinien podać imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, datę stwierdzenia wady, podać opis reklamowanego Towaru oraz jednoznaczny opis jego niezgodności z Umową.
3. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od odbioru Towaru, o ile Towar nie posiada śladów użycia.
4. Reklamacje związane z zakupionym Towarem rozpatrywane będą na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
5. Koszty transportu związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Klient.
6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Na Psa Urok Aleksandra Kujdowicz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
7. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Na Psa Urok Aleksandra Kujdowicz, ul. Księcia Władysława Opolczyka 21D/5, 92-417 Łódź, z dopiskiem “NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU SKLEPU”
8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.